GlaxoSmithKline Güçlendirme Projesi

İşlev: İzmit Tesisleri Güçlendirme Projeleri

Yapı Türü:  Betonarme - Çelik - Prekast Betonarme Güçlendirme Projeleri