Şişhane Kütüphane ve Muhtarlık Binası

İşlev: Çevre Düzenlemesi ve Meydan Çalışması

Yapı Türü: Betonarme Yapı