Dumlupınar Üniversitesi Misafirhane Binası

İşlev: Misafirhane

İnşaat Alanı: 3.300 m²

Yapı Türü: Betonarme - Çelik Karma Yapı