Akyurt Marketleri Ana Depo Binası

İşlev: Ana Depo Binası

İnşaat Alanı: 30.000 m²

Yapı Türü: Betonarme - Prekast Betonarme Karma Yapı