Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belgenin Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca yeni yapılacak binalarda 01/01/2011 tarihi itibari ile alınması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar kimlerdir?

Yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma ve/veya soğutma ve/veya ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişileri, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleridir.

Firmamız; Mimar ve mühendislerden oluşan uzman kadrosu ile yeni tasarlanan binalar için Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkilidir.

Enerji Kimlik Belgesi geçerlilik süresi ne kadardır?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.